Skip to content

4mat

Ideeën, concepten en formats door de jaren heen. Sommige daadwerkelijk gerealiseerd, andere het bureaublad of tekentafel nooit verlaten. Soms nog springlevend, soms na langere of kortere tijd toch niet levensvatbaar gebleken. En enkele wachten nog op een kans…

De laatste GLAMOER ( het prachtige blad, ontroerend progressief) verscheen in oktober 1979.

Print was dat, inkt op papier, zwart-wit met steunkleur op gekleurd papier. Er was nog een overzichtstentoonstelling in Nijmeegse Biesienderhuis, onder de pakkende titel ‘Glamoer neemt afscheid van de wereld’, en dat was het.

De redactie en directie van uitgeverij STICHTING VERWARRING B.V. beraden zich sindsdien over hoe nu verder. Dat resulteert nu, anno 2022, in de aangekondigde lancering van glamoer.nl, de website.

Tegelijkertijd met deze aankondiging, was er nog een nieuwtje van uitgever Cyberia.com: vanaf die datum, gelanceerd vanaf die prachtsite zal ook de nieuwe nieuwsbrief met enige regelmaat verschijnen, The Nearly Daily Digital.

Abonneren is nu al mogelijk.

🡇 Download PDF 

TechTheFuture

Hoe, fantastisch wordt onze toekomst? We koloniseren exoplaneten. Intelligente robots houden ons straks gezelschap. Onze huizen en bruggen komen uit de printer. Ouderdom lijkt overwinnelijk.

Is een gedigitaliseerde samenleving onze redding? En zijn we dan wel op de goede weg?

Hoe creëren we evenwicht tussen ons allemaal en de planeet?

Hoe verhoudt de werkelijkheid zich straks tot Augmented en Virtual Reality.

Hoe kunnen we vertrouwen wat we zien, horen, leren en weten? Wie bezit onze data, wie beheerst onze communicatie en wie beschikt over welke informatie?

Misschien tijd voor een reset.

TechtheFuture blogt de toekomst overnieuw. Onderzoekt de perspectieven van technologie, wetenschap en creativiteit. Een permanente update.

TECH THE FUTURE

Door Tessel Renzenbrink

Visie – Missie – Mission statement

Visie

Technologie lijkt op de expansie van het heelal: we zien een uitdijing naar alle richtingen en een toenemende versnelling op basis van voortschrijdend inzicht. Naast snelheid is ook de mate van specialisatie steeds groter, waardoor steeds minder mensen in staat zijn de impact van de technologische ontwikkelingen te doorgronden. Hierdoor wordt de samenleving met een steeds breder spectrum aan ethische vragen geconfronteerd. Maar het stellen van de juiste vragen in het domein van de moraliteit, laat staan het geven van adequate antwoorden is een steeds grotere uitdaging aan het worden. Technici zien het doorgaans niet als hun rol. Fabrikanten en hun aandeelhouders zijn financieel geprikkeld om de product to market time eerder te verkorten dan te verlengen. Politici werken vaak met beperkte mandaten en volgen de waan van hun electoraat. Die kiezers, de ‘gewone burgers’, denken dat ze technologie niet begrijpen en er dus niets over kunnen zeggen. En wetenschappers hebben moeite hun bevindingen in een breder debat kenbaar te maken.

 

Maar voortschrijdende technologie roept vele vragen op, zowel fundamentele als specifieke:

>Security: Dagelijks zijn er security breaches die IT-systemen compromitteren; die kritieke processen in gevaar brengen of ertoe leiden dat gevoelige informatie op straat komt te liggen. Met de komst van het Internet of Things (IoT) waarbij we in toenemende mate onze huizen en auto’s op het net zullen aansluiten, wordt publieke en persoonlijke veiligheid alleen nog maar belangrijker. Toch is veiligheid nog steeds vaak het sluitstuk bij de ontwikkeling van nieuwe producten en services. Hoe bewegen de stakeholders te kiezen voor security by design?

 

>Privacy: Nu al wordt veel persoonlijke informatie verzameld in de databases van overheden en bedrijven. Met de komst van smart homes, smart cars en zelfs smart cities zal de hoeveelheid data die wordt gegenereerd en opgeslagen exponentieel toenemen. Privacy kan worden gedefinieerd als het recht zelf te bepalen welke informatie je met een ander deelt. Maar bestaat de mogelijkheid om bepaalde informatie niet te delen met je werkgever, verzekeraar of overheid in de toekomst nog wel?

 

>Welvaartsverdeling: Van de 7 miljard mensen zijn er 3 miljard online. 1.2 miljard mensen heeft nog niet eens toegang tot elektriciteit. De kloof tussen de haves and have-nots wordt met elke vooruitgang in de technologie groter.

De opkomst van artificial intelligence (AI) en robots (wat kan worden gezien als embodied AI) brengt dit vraagstuk naar een nieuw niveau. Als robots en AI straks veel werk van arbeiders kunnen overnemen, zijn er steeds minder mogelijkheden voor mensen om middels loon in hun levensonderhoud te voorzien. Tegelijkertijd kan het kleine deel dat de robotische productiemiddelen in handen heeft steeds rijker worden. Of nog een stap verder: wat als straks een heel klein deel van de mensheid beschikking heeft over een superslimme AI waarmee het de rest kan onderdrukken?

 

>Open source versus closed source: Veel software is closed source en mag niet worden ingezien omdat het als een bedrijfsgeheim wordt aangemerkt. Daardoor hebben belanghebbenden niet het recht de processen te controleren. Mag bedrijfsgeheim altijd prevaleren? Ook als het gaat om elektronische stemhokjes waardoor de uitslagen van verkiezingen niet kunnen worden geverifieerd? Of autofabrikanten die claimen schone Dieselauto’s af te leveren?

 

>Algoritmen: Steeds meer processen worden door algoritmes uitgevoerd. Van de keuze welk nieuws je voorgeschoteld krijgt, tot de beslissing of een auto voor een hond remt terwijl dit de veiligheid van de bestuurder in gevaar brengt. Soms zijn de algoritmen bedrijfsgeheim en weet alleen het bedrijf hoe beslissingen gemaakt worden. Soms is het algoritme zelflerend en weet niemand meer precies hoe bepaalde beslissingen tot stand komen.  Willen we een samenleving die door blinde algoritmen wordt gereguleerd?

 

>Innovatie, patenten, copyright. Patenten, ooit bedoeld om innovatie te stimuleren, zijn nu vaak een rem op innovatie. Copyright verhindert de toegang tot informatie. De vraag is: moet de bescherming van de uitvinding of uitvinder zelf altijd hoger gesteld moet worden dan de soms verstrekkende implicaties van die uitvindingen voor de samenleving als geheel?

>Ethische machines: Voor het eerst zullen machines die fysieke acties kunnen verrichten zonder directe supervisie van mensen hun intrede doen in de samenleving. Denk aan zelfrijdende auto’s en robots. Om de veiligheid te garanderen zullen deze machines aan de normen van de samenleving moeten voldoen (je rijdt niet over een voetganger heen, bijvoorbeeld). Hiervoor zullen ‘ethische regels’ in de software geprogrameerd moeten worden. Wie besluit of hoe wordt besloten welke ‘ethische regels’ in de broncode van machines worden vastgelegd?

>Lethal Autonomous Weapon Systems: Technologische vooruitgang maakt het binnen een paar jaar mogelijk wapens te maken die kunnen doden zonder een mens in the loop. Willen we dat?

>Duurzaamheid: Hoe is de explosieve groei van elektronica mogelijk, zonder een nog zwaardere belasting voor het milieu? (Denk aan energiezuinige apparaten)

Er dreigen tekorten aan rare earth metals die nodig zijn voor de vervaardiging van elektronische apparatuur. (vervanging, het delven van grondstoffen buiten de aarde).

>Mensenrechten: in de mondiale supply chain van elektronica, van het delven tot grondstoffen tot productie, komen nog veel schendingen van de mensenrechten voor. Welke verantwoordelijkheid hebben fabrikanten en consumenten daarin? IT-technologie verbruikt zo’n 10% van de elektriciteit wereldwijd. Tegelijkertijd staan zowel de IT- als de elektronicasector bekend om de aandacht voor energiebesparing. Wat zijn hierin de ontwikkelingen, wat zijn de best practices waarvan andere sectoren kunnen leren? Meer algemeen hoe kunnen elektronica-innovaties bijdragen aan een meer duurzame economie?

>Democratisering van technologie: is de kapitalistische mantra waarin producenten winst op hun investeringen maken door de voortschrijdende technologie nog wel vol te houden zonder de mensheid als geheel in gevaar te brengen? Moeten maker & hacker spaces, open source, kennisdeling, patentloosheid en andere begrippen, die nu nog vaak in de alternatieve marge van de samenleving figureren, niet als reele system-change een kans in het publieke debat en de belsuitvorming krijgen?

Missie

Tech the Future wil het gesprek over de impact van technologie op de wereld en het brede spectrum aan ethische vragen die dit oproept, zowel binnen als buiten de labs aangaan en faciliteren. Door het stellen en agenderen van de juiste vragen, draagt TechtheFuture bij aan een wereld waarin technologie in brede zineen positieve bijdrage levert aan het welzijn van mensen.

 

Mission statement

 

Facilitating the conversation about the ethical questions of technology.

De laatste GLAMOER ( het prachtige blad, ontroerend progressief) verscheen in oktober 1979.

Print was dat, inkt op papier, zwart-wit met steunkleur op gekleurd papier. Er was nog een overzichtstentoonstelling in Nijmeegse Biesienderhuis, onder de pakkende titel ‘Glamoer neemt afscheid van de wereld’, en dat was het.

De redactie en directie van uitgeverij STICHTING VERWARRING B.V. beraden zich sindsdien over hoe nu verder. Dat resulteert nu, anno 2022, in de aangekondigde lancering van glamoer.nl, de website.

Tegelijkertijd met deze aankondiging, was er nog een nieuwtje van uitgever Cyberia.com: vanaf die datum, gelanceerd vanaf die prachtsite zal ook de nieuwe nieuwsbrief met enige regelmaat verschijnen, The Nearly Daily Digital.

Abonneren is nu al mogelijk.

🡇 Download PDF 

De laatste GLAMOER ( het prachtige blad, ontroerend progressief) verscheen in oktober 1979. Print was dat, inkt op papier, zwart-wit met steunkleur op gekleurd papier. Er was nog een overzichtstentoonstelling in Nijmeegse Biesienderhuis, onder de pakkende titel ‘Glamoer neemt afscheid van de wereld’, en dat was het. De redactie en directie van uitgeverij STICHTING VERWARRING B.V. beraden zich sindsdien over hoe nu verder. Dat resulteert nu, anno 2022, in de aangekondigde lancering van glamoer.nl, de website. Tegelijkertijd met deze aankondiging, was er nog een nieuwtje van uitgever Cyberia.com: vanaf die datum, gelanceerd vanaf die prachtsite zal ook de nieuwe nieuwsbrief met enige regelmaat verschijnen, The Nearly Daily Digital. Abonneren is nu al mogelijk.

🡇 Download PDF 

Toggle Content