Skip to content

mats/onliner

Is een uitgave van Mats BV en biedt een – al dan niet hernieuwde – kennismaking met het werk van Mat Heffels. Columns verschenen eerder in tijdschriften als Glamoer, Margriet, AutoWeek, GTO, Seasons, Noorderland en andere, op websites als Nederlands Media Nieuws en de voorloper van deze website.

Formats voor tijdschriften en andere mediatypen werden gerealiseerd in eigen beheer of voor externe opdrachtgevers. Vele leefden daar nog lang en gelukkig, andere haalden het niet en sommige kwamen zelfs nooit de bureaulade uit.

Volledigheid wordt wel nagestreefd, maar waarschijnlijk nooit bereikt. Ghostwriting opdrachten worden vanzelfsprekend niet gepubliceerd. Sporadisch en in elk geval zeer onregelmatig en dan ook nog onverwacht verschijnt hier of elders nieuw werk.

 is een uitgave van Mats BV (KvK32054118)

©️

 is een uitgave van Mats BV (KvK32054118)

 is een uitgave van Mats BV (KvK32054118)